Kdo má počernú galánku

lidovky

Hmi  Emi  Hmi  Fis7 
Kdo má počer-nú ga-lánku 
Hmi   Fis7     Hmi 
ligotala sa hvězdička anděl moj. 
Hmi  G   A 
Kdo má počer-nú galánku, 
  Fis7 Emi  Hmi  Fis7 
ten má  pokoj-nú my-šlénku, 
Hmi   Fis7     Hmi 
ligotala sa hvězdička anděl moj. 
 
Hmi Emi  Hmi Fis7 
Ale já mám pobe-lavú 
Hmi   Fis7     Hmi 
ligotala sa hvězdička anděl moj. 
Hmi G   A 
Ale já mám pobelavú, 
  Fis7 Emi  Hmi   Fis7 
aj tá  trápí moju hla-vu, 
Hmi   Fis7     Hmi 
ligotala sa hvězdička anděl moj. 
 
Hmi Emi Hmi Fis7 
Milá milá milu-šičká 
Hmi   Fis7     Hmi 
ligotala sa hvězdička anděl moj. 
Hmi G  A 
Milá milá milušičká, 
  Fis7 Emi  Hmi  Fis7 
daj ně  bozkat tvoje líčka, 
Hmi   Fis7     Hmi 
ligotala sa hvězdička anděl moj. 
 
Hmi  Emi Hmi  Fis7 
Prilo-žíme líčko k líčku, 
Hmi   Fis7     Hmi 
ligotala sa hvězdička anděl moj. 
Hmi  G  A 
Prilo-žíme líčko k líčku, 
  Fis7 Emi Hmi  Fis7 
po-zdra-víme večer-ničku 
Hmi   Fis7     Hmi 
ligotala sa hvězdička anděl moj. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz