Zaspala nevěsta

lidovky

 
   G     Ami  D7         G 
1. /: Zaspala ne-věsta v strážnickej doli-ně. /: 
   G7      C   Cmi      G 
  /: Prišla pro ňu mamka, prišla pro ňu mamka 
   E      Ami    D7        G 
   "Staň, nevěs-to, hore, staň, nevěsto, ho-re!" /: 
 
   G       Ami  D7        G 
2. /: Staň, nevěsto, hore, snáď si sa vyspa-la. /: 
   G7     C   Cmi     G 
  /: Běž podójit krávy, běž podójit krávy, 
   E    Ami   D7      G 
   kerés ne-dostala, kerés nedosta-la. /: 
 
   G       Ami  D7      G 
3. /: Ja dyž ste vy chceli kravičku roha-tú. /: 
   G7     C    Cmi     G 
  /: Měli ste si vybrat, měli ste si vybrat, 
   E    Ami   D7      G 
   něvestu bohatú, nevěstu boha-tú. /: 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz