Teče voda zpod Záhorá

lidovky

  C     G 
1. Teče voda z pod Záhorá, 
  Dmi   G  C 
  z pod Zá-horá do jazera, 
   F      C 
  /: včecky mosty pobrala, 
  Dmi  G   C 
  ten po-slední nechala. :/ 
 
  C     G 
2. Sú rodiče, synka měli, 
  Dmi  G   C 
  na voj-nu ho dát moseli, 
   F     C 
  /: jeho mamka plakala, 
  Dmi  G   C 
  že ho ťažko chovala. :/ 
 
  C       G 
3. Proč mamičko, proč plačete? 
  Dmi  G   C 
  šak na vojnu nepůjdete. 
   F      C 
  /: Půjde na ňu koníček, 
  Dmi  G   C 
  na ko-níčku syneček. :/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz