Skleničko ty skleněná

lidovky

  G      C   G          D   C   G 
1. Skleničko ty skleně-ná, skleněná, dobré vínko z teb-ja, 
   G       C   G       D        G 
  /: pozdrav pánbu sklená-ra, sklenára, kerý zrobil teb-ja. :/ 
 
  G       C  G           D   C  G 
2. Dyž sa z tebja napi-jem, napijem, hned sme všeci mlad-ší, 
   G      C   G       D        G 
  /: skleničko ty skleně-ná, skleněná, tebja mám nejrad-ši. :/ 
 
  G       C  G         D   C G 
3. Keď ste bratra zabi-li, zabili, zabij-te nás o-ba, 
   G     C   G         D   G 
  /: ponese nás voděn-ka, studená, kolem Jarošo-va. :/ 
 
  G     C  G        D   C G 
4. Ponese nás pone-se, ponese, bude s náma há-zat, 
   G     C   G         D      G 
  /: jarošovská děvča-ta, děvčata, budú pro nás pla-kať. :/ 
 
  G      C   G          D   C   G 
5. Skleničko ty skleně-ná, skleněná, dobré vínko z teb-ja, 
   G      C   G          D     G 
  /: dokáď v tobě kvapeč-ka, kvapečka, nepoj-dem od teb-ja. :/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz