Vínko, vínko

lidovky

  Dmi A  Dmi Gmi Dmi  A7  Dmi E 
1. Vín-ko, vín-ko, vínko červe-né. 
  Ami E  Ami Dmi Ami  E   Ami 
  Vín-ko, vín-ko, vínko červe-né. 
   F   B  C7    F 
  /:Kto ťa bude vínko pí-jať, 
  Gmi  C#dim Dmi A B 
  až ja budem maší-ro-vať? 
  Dmi A  Dmi Gmi Dmi  A7  Dmi 
  Vín-ko, vín-ko, vínko červe-né.:/ 
 
  Dmi A  Dmi Gmi Dmi  A7  Dmi E 
2. Lúč-ka, lúč-ka, lúčka, zele-ná. 
  Ami E  Ami Dmi Ami  E  Ami 
  Lúč-ka, lúč-ka, lúčka, zele-ná. 
   F   B  C7    F 
  /:Kto ťa bude lúčka ko-siť, 
  Gmi  C#dim Dmi  A B 
  až ja budem šabľu no-siť? 
  Dmi A  Dmi Gmi Dmi  A7  Dmi 
  Lúč-ka, lúč-ka, lúčka zele-ná.:/ 
 
  Dmi A  Dmi Gmi Dmi A7  Dmi E 
3. Ho - ra, ho - ra, hora vyso-ká, 
  Ami E  Ami Dmi Ami E  Ami 
  ho - ra, ho - ra, hora vyso-ká, 
   F   B   C7    F 
  /:kto ťa bude, hora, rú-bať, 
  Gmi  C#dim Dmi  A B 
  keď ja budem v zemi le-žať, 
  Dmi A  Dmi Gmi Dmi A7  Dmi 
  ho - ra, ho - ra, hora vyso-ká.:/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz