Anička dušička někašli

- Lidové písně

Anička dušička někašli, 
aby ma u těba nenašli,
já ťa chytím polúbím a postískám
a při tom si prevelice zavýskám,
zavýskám na celů dědinu,
akú mám šikovnú děvčinu
 
Močila konope, močila,
žaba jej pod sukňu skočila
ej, ty žaba žabulienka vyskoč von,
lebo ťa dám vyšikovať žandárom,
močila konope, močila,
žaba jej pod sukňu skočila.

Kdo si tu pěsničku zazpívá,
veselá partia z Mistřína,
oni si ju prevelice zpívajú,
když sa večer za děvčaty trajdajú,
trajdajú, trajdajú velice,
když idú pres pole k muzice


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz