O Lásce K Horám ( Love Of The Mountain

- Bluegrass

                 O LÁSCE K HORÁM 
             ( Love Of The Mountain / Larry Sparks ) 
                    - zdroj you tube (Mavča ) 
 
 
 
 
          1)   Když zřím stromy , v horách růst na svahu 
              k nebi , pohled můj se ubírá 
              Ty připomínaj tátu i mou mámu 
              co dřív tam žili , pán je zavolal 
 
 
 
          Ref – Stále dál měsíc svítí v tom údolí 
              stěnou , wagón dál je o stoh opřenej 
              Teď za boudou je na svahu pár hrobů 
              tam , spánek táta s mámou spí věčnej 
 
 
 
          2)   Zelený dřevo v krbu hoří dodnes 
              sníh stále stromům krouží ve větvích 
              Kde vavříny se sklání k zátočině 
              ty prudký vody změní se v mírný 
 
 
 
          3)   Znám tátovo vzpomínání do dnes 
              jak moji mámu potkal poprvé 
              O lásce k horám uměl on vyprávět 
              vždyť tohle s mámou měli společné 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz