Smolíček

Mládek Ivan

Smolíček 
 
1. Smolíčku, náš pacholíčku, otevři nám svou světničku!" loudí, jezinky loudí 
"Někdo si přišel ohřáti prstíček!", trochu přihlouplý Smolíček soudí - lehkověrně 
 
R1. Dveře otvírá, překvapen zírá, zlé jezinky to jsou, Smólíčka unesou 
Dveře otvírá, překvapen zírá, zlé jezinky to jsou - samozřejmě 
 
2. "Mé Parohy, kde se pasou?! Jezinky zlé pryč mě nesou!", vříská, Smolíček vříská 
Mimo to houževnatý klade odpor, pěstičkama do těch potvor tříská - beznadějně 
 
R2.) Na zavolání, jelen uhání, únosu zabrání, Smólíčka zachrání 
Na zavolání jelen uhání, únosu zabrání - chladnokrevně 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz