Horela lipka horela

lidovky

   D     G D 
 
1. /: Horela lipka horela :/ 
  D    A       D 
 
   pod ňou má milá, pod ňou má milá, 
  D    G D 
 
  horela lipka horela 
       A  D 
 
  pod ňou má milá sedela. 
 
    D 
 
Ref.: /:Tečie voda zhora, bystrá je ako ja 
    A         D 
 
    točí sa okolo, okolo javora :/ 
 
2. /:Iskričky na ňu padali :/ 
  všetci mládenci, všetci mládenci, 
  keď na ňu iskry padali, 
  všetci mládenci plakali. 
Ref.: 
3. /:Iba ten jeden neplakal :/ 
  čo ju falošne, čo ju falošne, 
  iba ten jeden neplakal, 
  čo ju falošne miloval. 
Ref.: 
4. /:Neplačte chlapci neplačte :/ 
 radšej tú lipku, radšej tu lipku, 
 neplačte chlapci neplačte, 
 radšej tú lipku zahaste. 
Ref.: 
 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz