Nad Myjavú sú dvě hvězdy jasné

- Cimbálka

F         G7   C 
Nad Myjavú sú dvě hvězdy jasné, 
F   B F     C7 
u súsedú majú dívča krásné, 
 F    B  F     C7 
|: keď ho vidím, mosím horekovat, 
F         G7  C 
su chudobný nesmím ho milovat. :| 
 
 
Načs ňa Bože, chudobného stvoril, 
proč sem sa já v chudobě narodil, 
|: nemám srdce, enom to jediné, 
keď ho ztratím, nebudu mět iné. :| 
 
Věje větr malú fujavičku, 
já chodím od okna k okénečku, 
|: staň, má milá, spíš-li, polahúčku, 
povíme si slovo na rozlúčku. :| 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz