Pojď děvče

Country

Pojď děvče.  G dur. 
 
 
Když břeh se blíží,každý vyhlíží,přístavních světel rudý svit, 
 
kde malá hospůdka je,a hudba k tanci hraje, 
tam vesele si zajdu žít. 
 
Tam děvče bude, v sukénce rudé,té srdce roztoulané dám, 
 
hej hola hej,hej hola hej,vesele si na ni zavolám. 
 
 
 
Pojď, pojď, pojď děvče,orchestr v přístavu lákavě k tanci zní. 
 
 
Pojď, pojď, kdož to ví, zda dnešní noc není, pro nás ta po-sled-ní. 
 
 
Pojď, pojď,námořník,v náručí tvoji chce sladce spát, 
 
a zítra jen,na lásky sen, chce vzpo-mí-nat, 
a zítra jen,na lásky sen, chce vzpo-mí-nat. 
 
 
Až přijdeš za tmy,k přístavu dát mi,k polibku žhavá ústa svá, 
 
uzří jen měsíc bledý, jak v slzách naposledy,mi bílým šátkem zamáváš. 
 
Na širém moři,až západ shoří,se vzpomínkami budu sám,                           hej hola hej,hej hola hej,vesele si na ni zavolám. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz