V stínu kapradiny

- Ostatní

D, Dsus4, D, Dsus4
DV stínu kapradiny Cspal, svět pod hlavou DmělDsus4, D, Dsus4
DV stínu kapradiny Amisnil, vím o mně ne, DželDsus4, D, Dsus4
DV háji po zbojnících Cspal, když lámal se DdenDsus4, D, Dsus4
DKéž by do spánku mě Amivzal, jen pro jednou Djen Dsus4, D, Dsus4
 
Víly možná v hlavě měl, snad umřít si přál
Rej těch rukou, nohou, těl má na čele dál
V stínu kapradiny zhas, měl na čele šrám
Z touhy vílám na pospas já znovu ho dám
 
Dsus4No tak Dvstávej na Dsus4pár Dchvil, zbývá touha jed Dsus4né z Dvíl
Už cinkot zní všech Dsus4tambuDrin, tak se stává stříb Dsus4rem Dcín
 
V stínu kapradiny spal, sám splácel si daň 
V stínu kapradiny dál bil stohlavou saň 
Já tam zrovna stála jen, tak náhodou jen
Touha má sto nálad, sen je naštěstí sen
 
Víly možná v hlavě měl, snad umřít si přál
Rej těch rukou, nohou, těl má na čele dál
V stínu kapradiny zhas, měl na čele šrám
Z úcty k vílám na ten čas já nový mu dám
 
No tak vstávej na pár chvil ... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz