Víko černý

Duel Band

   Já mááváám, tvá duše vzhůru letí, 
   co dál ,jen prázdný ruce mám, 
   odcházíš a než odbije třetí, 
   víko černý nad tebou zatloukám. 
 
Rf: Já jen víko na tvou rakev dávám, 
   zítra sám se za ní postavím. 
   Já jen víko na tvou rakev dávám, 
   obraz tvůj je navždy v srdci mým. 
      Solo: housle 
Další ráno až mě slunce vzbudí, 
prázdnej dům já divnej pocit mám 
procitám a černej sen mě studí, 
víko černý nad tebou zatloukám. 
Rf: Já jen víko na tvou ………… 
      Solo: mandolina 
Milá stůj, proč lásky sen se ztratí 
a proč stále slzy v očích mám 
bolestí se místo mincí platí 
víko černý nad tebou zatloukám. 
Rf: Já jen víko na tvou ………… 
      Solo: banjo 
Rf: Já jen víko na tvou ………… 
   Tvůj obraz je navždy v srdci mým. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz