Odešl kamarád

táborová klasika

      A    E7   A  A7 D          A 
   1.  Do osady přišla dívka  slzy v černých očích má, 
            E7   A   H7       E 
      Podává nám lístek bílý třesoucíma rukama. 
      Hmi          E7  A       E7 
      Shlukli se všichni kol dívky zdrcené osudem zlým, 
      A            E7           A 
      když v tom druh pozvedne oči praví k nám hlasem tichým. 
 
      A                  E7 
   R.:  Povstaňte kamarádi přestaňte jásat a hrát, 
                        A 
      odešel nám již navždy náš drahý kamarád. 
                    D+  G 
      Nikdo nebude slyšet v osadě jeho hlas, 
      Gmi        D    Emi   A7  D 
      Nikdy již nepřijde hoch ten do chaty mezi nás. 
 
   2.  Smutno je v okolí celém kde dřív zněl jásot a zpěv. 
      Nad osadou vlajka černá věští nám osudu hněv. 
      Z dáli hlas zvonu dolíhá v duších nám leží tíseň, 
      vzpomínkou na tebe hochu v dáli zní naše píseň. 
 
   R.:  Povstaňte..... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz