Julie

Yorkovy textíky

    Ami                 Dmi 
1.	Pálila Julie svíce vždy z obou dvou konců 
    E               Ami 
    čekala na toho, který se nenarodil. 
    Ami                 Dmi 
    Unylé bolero vyhrává sbor kravských zvonců, 
    E                 Ami 
    přisleplý kronikář načíná poslední díl. 
 
    C                 E 
2.	Napij se Julie, tahle noc vypadá dlouhá, 
    F                  C 
    přízraky tančí a shlížejí z koutů i stěn. 
    Ami                Dmi 
    Odjela poslední tramvaj do stanice Touha, 
    E               Ami 
    tenhle kus koláče zůstane nedojeden. 
 
  (verze sloka 1) 
3.	Snídala Julie každý den čaj ze dvou šálků, chléb na dvou talířích, jeden vždy nedotčený. 
    Každý den svádí tu malou a nehvězdnou válku, v níž není vítězů a není poražených. 
 
  (verze sloka 2) 
4.	Poslouchej, Julie, zvuky, co noc ti tu dává, posílá zurčení dálnic a praskání hvězd. 
    Čtyřikrát Otčenáš a nejmíň sedmkrát Zdrávas, za všechny, kteří se nikdy už nevrátí z cest. 
 
  (verze sloka 1) 
5.	Odešla Julie do noci, v které se blýská, prosila nebesa, že už je připravená. 
    U dveří na stole zbývá už poslední miska a šátek na cestu, která je bezejmenná. 
 
  (verze sloka 2) 
6.	Zastav se, poutníku, v domě o jediném spáči, vyřiď jí, že novým výnosem zrušili Ráj. 
    Řekni, že ten, koho čeká, už po cestě kráčí. Ať už mu ukrojí chleba a dá vařit čaj. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz