Bos jako já

Vondráčková Helena

Bos jako já
stál v trávě, chtěl s ní růst.
Sám
v mých spáncích stál jak kůl
oštěpů.
Kousků plátna blues
láskou prodřených
měl dost než víc
a ze švů dech
nahým lítkům vášeň vdech.
Bos jako já.

Bos jako já
se toulal sem i dál.
Hráč,
jenž v nástrojích svých spal,
nedbal rad.
Dílky šedých kůr,
loupal z pařezů
a v kruzích rád vracel se zpět
ať už sto let nebo pět.
Bos jako já


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz