Divotvorný hrnec

Vondráčková Helena

Jakpak je dnes u nás doma?

Skřivánku náš, 
vysoko lítáš. 
Možná, že mi v mém trápení odpověď dáš? 
Skřivánku náš, 
v nebi nahoře, 
leť ještě výš, ať uvidíš až za moře 
a pověz mi:

Jakpak je dnes u nás doma? 
Jestli pak tam pořád hučí jez? 
Jestli pak se zvedne hejno hus, 
mých bílých hus, když na ně šťekne pes? 

Jakpak je dnes u nás doma, 
když si mlha lehá do vřesu 
a když ze vsi až k nám doniká harmonika 
a když se ozvěnou nad planou vodou nese do lesů? 

Ptej se vody, co ví voda, 
ptej se vřesu, co ví vřes. 
Odpoví ti oblak bílý, černý les. 
Jakpak je dnes u nás doma, jak je dnes?


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz