Chtíc, aby spal

Vondráčková Helena

Chtíc aby spal, tak zpívala
synáčkovi,
matka, jež ponocovala,
miláčkovi.

Spi, nebes dítě milostné,
Pán jsi a Bůh,
pěje ti v lásce celý ráj,
pozemský luh.

Ó lilie, ó fialko,,
ó růže má,
dřímej, má sladká útěcho,,
zahrádko má.

Labuti má a loutno má,
slavíčku můj,
dřímej, má harfo líbezná, 
synáčku můj.

Miláčku spi a zmlkněte
andělové,
před Bohem se mnou klekněte,
národové.

Sestoupil v pravdě Boží syn
na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj,
národům všem.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz