Žít, žít

- Ostatní

    A
1. Až přijde čas, tak pochopíš,
    D       E  A
  že život za lásku položíš,

  štěstí je největší bohatství,
    D          E  A
  já mít tu moc, tak vás podělím.

  A
R: Žít, žít, za láskou jít,
   D        E
  štěstí rozdávat, růže rozsévat
   A
  a žít, žít, za láskou jít,
  D      E
  ona jediná velké kouzlo má
   A     E E7
  a nás spoutává.

2. Setři si slzy z očí svých,
  já vím, kam se poděl tvůj šťastný smích,
  zpívej tu píseň se mnou dál,
  možná, že přehlušíš povel "pal!"
R:

3. Zas běží lidé do války,
  proč řve hlas bubnu do dálky,
  řekni svou písní vojákům:
  "Připněte růže k bodákům!"
R:
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz