Řekněte, krásná švagrová

Vondráčková Helena

Má cosi, pro co není slov.
Miluji ho, i když mě bije.
Bez něho svět se změní ve hřbitov.
To dělá vaše fantazie.

Můj miláček je krotitel
a vnucuje mi svoji vůli.
Já zemru pro něj, kdyby chtěl.
Ty doby dávno pominuly.

Řekněte krásná švagrová,
proč se tak náhle celá rdíte?
Není to všecko doslova.
Jen vášeň, o čem hovoříte.

Vím jenom, že mně líbá tak,
že ztrácím pod nohama půdu.
Má duše krouží jako pták,
bez křídel, bez bázně a studu.

Řekněte krásný přelude,
že milujete sama sebe.
Nebude-li on, nebude. 
Však přijde jiný, spadne z nebe.

Vím jenom, že mně líbá tak,
že ztrácím pod nohama půdu.
Má duše krouží jako pták,
bez křídel, bez bázně a studu.

Řekněte krásný přelude,
že milujete sama sebe.
Nebude-li on, nebude.
Však přijde jiný, spadne z nebe.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz