Čože je to za znamenie

Tublatanka

Čože je to za znamenie na oblohe nebeskej, 
aby v noci vydávali hviezdy také žiarenie.
 
Vyšla hviezda od východu a to je to znamenie, že je malinké dieťatko narodené v Betleme
Vyšla hviezda od východu a to je to znamenie, že je malinké dieťatko narodené v Betleme
 
Ach radostné narodenie to sú milé noviny, 
narodil sa náš spasiteľ už od dávna žiadaný.
 
Narodil sa nám praslávny leží, spinká na sene, zahrieva ho matka jeho lebo veľká zima je
Narodil sa nám praslávny leží, spinká na sene, zahrieva ho matka jeho lebo veľká zima je 
 
Ahááá , Ahááá , Ahááá , Ahááá , Ahááá , Ahááá , Ahááá ááá
Čože je to za znamenie na oblohe nebeskej,
aby v noci vydávali hviezdy také žiarenie.
 
Vyšla hviezda od východu a to je to znamenie, že je malinké dieťatko narodené v Betleme. 
Narodil sa nám praslávny leží, spinká na sene, zahrieva ho matka jeho lebo veľká zima je.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz