Dnešný deň sa radujme

Tublatanka

Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme,
dnešný deň sa radujme a veselo spievajme,
Ježiškovi malému, v jasliach uloženému.
Spi, spi Ježišku, milý Synáčku!

Krásna panna prečistá porodila nám Krista,
krásna panna prečistá porodila nám Krista.
V jasličky ho vložila, plienkami obložila.
Spi, spi Ježišku, milý Synáčku!

Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje,
Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje.
Spi Synáčku premilý, ty kvet krásny spanilý!
Spi, spi Ježišku, milý Synáčku,
spi, spi Ježišku, milý Synáčku!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz