Dobrá správa

Tublatanka

Krásne číslo vám teraz predvedie
Kúzelník čo v lete býva v chatke drevenej
Takmer nič nemá a preto všetko smie
Pre každého nájde úsmev v truhle prenosnej

Svetom letí dobrá správa
Vždy viac má ten čo viac dáva
Keď sa má s kým porozprávať
V ťažkých dňoch sa lepšie spáva

Mincu poslednú žobrákovi dáš
Vstup do rádu kúzelníkov skús či nato máš
Ten kto nič nemá znova všetko smie
Cudziu dlaň do svojej vloží je kúzlo najväčšie

Svetom letí dobrá správa
Vždy viac má ten čo viac dáva
Keď sa má s kým porozprávať
V ťažkých dňoch sa lepšie spáva

Svetom letí dobrá správa
Vždy viac má ten čo viac dáva
Keď sa má s kým porozprávať
V ťažkých dňoch sa lepšie spáva

Svetom letí dobrá správa
Vždy viac má ten čo viac dáva
Keď sa má s kým porozprávať
V ťažkých dňoch sa lepšie spáva


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz