Ilúzia

Tublatanka

Nie, nie, nie, každý z nás niečo vie,
každý predsa ničím žije,
ilúziou skrytou v svojej hlave tiež.
Nie, nie, nie, každý z nás niečo vie,
každý predsa ničím žije,
ilúziou skrytou v svojej hlave tiež.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz