Narodil sa Kristus Pán

Tublatanka

Narodil sa Kristus Pán-veseľme sa.
Z ruže kvet vykvitol nám-radujme sa.
Prorokmi nám hlásaný-veseľme sa.
Na svet nám je poslaný-radujme sa.

Z života čistého, z rodu kráľovského
narodil sa Kristus Pán.
Človek je učinený-veseľme sa,
by bol večne spasený-radujme sa.

Božia milosť nebeská buď vždy s nami, daj,
nech závisť diabolská nás nemámi!
Z života čistého, z rodu kráľovského
narodil sa Kristus Pán.
Narodil sa Kristus Pán,
narodil sa Kristus Pán,
narodil sa Kristus Pán.

Z života čistého, z rodu kráľovského
narodil sa Kristus Pán.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz