Pastieri, pastieri, hore vstaňte

Tublatanka

Pastieri, pastieri, hore vstaňte, do Betlehema sa ponáhľajte,
aby ste Ježiška privítali, pred ním na kolená pokľakali.
Anjeli pastierov zo sna budia, nech spev ich počujú všetci ľudia,
Sláva buď Otcovi na výsosti a pokoj buď ľuďom živým v čnosti.
Buď od nás Ježišku privítaný, ktorý si zrodil sa z čistej panny.
Nech tebe slúži vždy celý náš svet, veď tys` nám doniesol útechy kvet!
Bez teba blúdili po tme všetci, nemohli pochopiť božie veci.
A ty si nám zjavil vieru pravú, preto ti spievame tu na slávu.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz