Povedzte nám pastuškovia

Tublatanka

Povedzte nám pastuškovia, čo ste videli,
keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli.
Videli dieťatko, krásne pacholiatko,
narodené v Betleheme.
Ktože vám čo o dieťati tomto povedal.
Ja by som bol s vami ta šiel, keby som bol znal.
Anjeli spievali, nám oznamovali,
že sa Kristus narodil.
Anjeli spievali, nám oznamovali,
že sa Kristus narodil.
A kdeže je na hospode s Matkou sveta Kráľ,
by som i ja ta šiel s vami a ho privítal.
V chudobnej maštali, tam mu aj postlali,
tam je jeho hospoda.
V chudobnej maštali, tam mu aj postlali,
tam je jeho hospoda.
Anjeli spievali, nám oznamovali,
že sa Kristus narodil.
V chudobnej maštali, tam mu aj postlali,
tam je jeho hospoda.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz