Veľké nádeje

Tublatanka

  G       D   E
1. Vraj ma život má už dosť,
  G        D  E
  že vraj mu vždy málo dám
  G      D    E
  vidí vo mne smiešnu kosť
  G     D  E
  podhodenú náhodám.
  
  F#      G  F#    F
  Aj tak ho mám rád, normálne rád

    E       H     D   A
R: Som jednou z jeho nádejí aj ja, aj ja.
    E       H        D
  Som jednou z jeho nádejí aj ja, aj ja.
      G/E E
  a on to vie. 

2. Podľa jeho výpočtov
  mal by som byť múdrejší
  so zmenšenou rýchlosťou
  dostávať sa do rečí.
  
  Aj tak ho mám rád, normálne rád

R: Som jednou z veľkých nádejí aj ja, aj ja.
  Som jednou z veľkých nádejí aj ja, aj ja.
       E
  a ja to viem. 
  
      G/E D/E E
  A ja to viem, 
      G/E D/E E
  a ja to viem.
      G/E D/E E
  A ja to viem. Zdroj: http://zpevnik.wz.cz