U staré @ pošty

Tři sestry

1. V hospodě u starý elektronický pošty
  Můžete si otevřít nejen jeden účet
  Každej den je tu plno mnohem dýl než do čtyř
  S kamarády z adresáře dá se tady hučet

R: Jeďte myší na lištu a potom třeba na server
  Dostanete pokyny a i adresu přímou
  Nikdo se tu nepoblije, nikdo se tu neserve
  Ráno zmáčknem tlačítko odeslat a příjmout

2. Za oknem chudák stojí, co zapoměl heslo
  Bude to muset zkusit v jinym hotelu
  Podobně bezprizorno a na duši skleslo
  Cítí seznam blokovaných uživatelů
  
3. Dva viry jsme odhalili kupříkladu vloni
  Ty zmetky do karantény všechny rychle cpem
  Krčili se u výčepui v dřevěnym koni
  A neskoušejte projít dovnitř tajně se svym spam

R1: Jeďte myší na lištu a potom třeba na server
  Dostanete pokyny a i adresu přímou
  Nikdo se tu nepoblije, nikdo se tu neserve
  Ráno zmáčknem tlačítko odeslat a příjmout

R2: Jeďte myší na lištu a potom třeba na server
  Dostanete pokyny a i adresu přímou
  Nikdo se tu nepoblije, nikdo se tu neserve
  Ráno zmáčknem tlačítko odeslat a příjmout
  vše... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz