1492: Dobytí ráje

Arakain

V souhvězdích jsou cesty z ráje 
Pro světskou slávu slavnou z bran 
touha sní věčností pluje 
Kormidlem míří do všech stran 

Dlouhý jsou chvíle na poutích 
K světům co v dálkách skrývaj nám 
k tanci zvou smrtky se kroutí 
Na palubách kastilských karavan 

S námi stůj v dobytí ráje 
zázrakům pane můj straň 
S námi stůj víra pevná je 
K návratům svou rukou chraň 

[refrén:] 
Kráčej po vodě ať měsíční záře 
určí tvůj směr 
tak jako vždycky předtím 
Nastav příboji pak obě dvě tváře 
ve vlnách se per 
i ve vlnách stůj 
než příliv všechno spláchne 

Souznění se živly vázne 
Hledání místa spojí nás 
Kouzelným jak proutkem když mávne 
Volání stráží: Zem na dosah! 

S námi stůj v dobytí ráje 
zázrakům pane můj straň 
S námi stůj víra pevná je 
K návratům svou rukou chraň 

[refrén] 

Nádherná Santa Maria 
Poutníkům hradem se staň 
nám jen ráj náruč otvírá 
nám jen ráj nastaví dlaň


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz