Barbaři

Arakain

Bílý stoupá dým
Nad hradištěm ztemnělým
Hrůzou oněmí
Všichni když se objeví

Ohnivý
Had zběsilý

Víru pochopí
Viking meč když uchopí
Soucit nečeká
Když před modly pokleká

Pomůžou
Přízní svou

Míří z hor
Známý chór
Šíří strach a děs
Jako mor

Nářek raněných
Purpur z údů pramení
Bláto, krev a dým
Jen ze šípů baldachýn

Bílý sníh
Skrývá hřích

Míří z hor....


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz