Schizofrenie

Arakain

Prosím tě, pomoz mi Bože
poznat, kdo z těch dvou jsem já
vládnou teď uvnitř mý hlavy
proto se na radu ptám:
Komu mám popsat, co cítím
když všechno dvě barvy má
dvě chuti, dva pachy nevím
co je a co se jen zdá?

Jsem oběť schizofrenie!
Jsem oběť schizofrenie!

Jak vlastně dál žít mám
být otrok dvou
Cožpak se dá říct já
a já dva jsou najednou

Zas měním z lovce se v kořist
obojí pocity znám
v hrnci se ve vodě vařím
k obědu svůj mozek mám
Sám sebe na svatbu svojí
beru si za svědka rád
chodívám na vlastní pohřby
poslední sbohem si dát

Jsem oběť schizofrenie!
Jsem oběť schizofrenie!

Jak vlastně dál žít mám
být otrok dvou
Cožpak se dá říct já
a já dva jsou najednou

Jak vlastně dál žít mám
být otrok dvou
Cožpak se dá říct já
a já jsme dva, já a já ...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz