Thrash the trash

Arakain

Já jsem já
jeden z davu, jeden z mnoha
poslouchat
nìjakej brak u mi nestaèí
My jsme my
generace metalová
nesmysly a fráze nìjak nudí nás

Já jsem já
pohodlí a teplý místo
jako smysl ivota mi nestaèí
My jsme my
jednu vìc u máme jistou
pøítí svìt se zákonitì zrodí z nás

Mladá krev z horkých cév
vaim proè se bude ptát
Má být svìt jen pro vás med
a kde jsme my, kde je ná hlad
Jako vy jste chtìli svý
vá dixieland a rock'n'roll
i ná cíl je vlastní styl
chcem za ním stát a necouvnout

Thrash The Trash...

Já jsem já
jeden z davu jeden z mnoha


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz