Poutník

AG Flek

Emi      Hmi         
Kdysi na večer bledý poutník šel,
C   G     E      
po vsi tiché jak zabitý výr.
 Ami     H       
V mechu kameny spali znavení
Emi  G     C        
šerem, přikryl se na půdách sen.
Hmi        E        
Váhavý krok, holí otloukal plot,
    Ami   Emi7   D  G, D
v prvním stavení dotkl se zdí. 
Emi    G       C    G    
Poutníkův dech kreslí v okeních sklech,
   Ami     Emi7   D   G, D
tváře těch, které před léty znal. 

Hasič Florián tichem polekán,
ve svém výklenku na štítu hrá,
píseň bez hlesu, kterou z partesu,
černých not prázdnou konvicí bral.
Neznámý šel, návsí snášel se tón,
kruté listí a chomáčích mráz.
Čím dál a víc v domech hořelo svic,
v trávě zavoněl povadlý kmín.
Váhavý krok, holí otlouká plot,
v posledním stavení dotkl se zdí.
Záda shrbená, smutků ozvěna,
seschlým lesem zas odchází dál. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz