Den přeslavný

Hradišťan

Dmi    C    F   Gmi A7 Dmi     C  F  Gmi A7
Den přeslavný jest k nám při-šel v němž má býti každý ve - sel
C F   Gmi Dmi  A Dmi   Gmi Dmi A7 Dmi
Radujme se veselme se v tomto no - vém ro-ce!

Dítě se nám narodi - lo proroctví se naplni - lo
Radujme se veselme se v tomto no - vém ro-ce!

Kriste tvoje naroze - ní ať je nám všem ku spase - ní
Radujme se veselme se v tomto no - vém ro-ce!Zdroj: http://zpevnik.wz.cz