Hradišťu, Hradišťu

Hradišťan

Dmi        F    C   F
Hradišťu, Hradišťu na vodě na blate
C       Dmi  A   Dmi
nemožu synečku zapomenut na tě

Hradišťu, Hradišťu nech do ťa hrom bije
nejeden syneček pro tebe zahyne

Nejeden syneček, nejeden bratříček
mosí oplakati k Hradišťu chodníček

Matička synečka, sestřička bratříčka
a milá milého sokola sivéhoZdroj: http://zpevnik.wz.cz