Láska

Hradišťan

Lásko, milá lásko,
kde ťa lidé berú,
v zahradách nerosteš,
v poli ťa nesejů.

Mě v poli nesejú,
já se sama rodím,
mezi mládencama
aj pannama chodím.

Mě v poli nesejú,
já se sama rodím,
mezi mládencama
aj pannama chodím.

Lásko, milá lásko,
kde ťa lidé berú,
v zahradách nerosteš/Jak se ti daří, můj milý?
v poli ťa nesejú/A jak se daří mé milé?

Mě v poli nesejú/Jako břízce
já se sama rodím/bílé
mezi mládencama/která se
aj pannama chodím/ve větru klaní.

Mě v poli nesejú/Jako břízce
já se sama rodím/bílé
mezi mládencama/která se
aj pannama chodím/ve větru klaní.

Milá lásko, 
kde ťa lidé berú


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz