O čem se zpěvným ptáčkům zdává

Hradišťan

Zpívají ptáci celý den a mají hlásky jako len.
Zpívají dnes tak jako včera, po celý den až do večera.
Až dozpívají, půjdou spát, sny krásné se jim budou zdát.
O loukách, o voňavém kvítí a o měsíčku, který svítí
celou noc ptáčkům do hnízda, když ticho na prst zahvízdá.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz