O proměnách světa

Hradišťan

Ach Bože, kam se podíti v tyto časy nyní
Čemu se v čem důvěřiti

Jsou daleko jiní, než prv bývali časové
Mezi lidmi mravy nové, všickni národové

Předaleko odstoupili od staré sprostnosti
Věrnost, upřímnost měnili, podvody, chytrosti

Přítel přítele sužuje, bratr bratra vyzrazuje
Svůj smích nešanuje

Mate se vše divně spolu teskno živu býti
Hospodine popatř dolů, nerač déle dlíti

Se svatvečerem světa zlého, chraň mocně lidu věrného od Ďábla lestného


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz