Vagantské písně

Hradišťan

Gmi    D     Gmi      F
Pije pán a pije paní, pije kňažstvo, pijú kmáni,
Gmi     F      Gmi    D
pije hoch aj pije drúžka, pije sluha pije slúžka.
Gmi     D      Gmi     F
Bibit héra, bibit hérus, bibit miles, bibit clerus,
Gmi    F     Gmi     D   Gmi
bibit ile, bibit ila, bibit servus cum ancila

Dmi       C F C F
Přijď má milá přijď
ke mě, láskú umřiet nenech mě.
F    C F A  Dmi    Gmi   Dmi  A
Tralalalala, .. Jisto bys plakala, tralalala.
Čarúcná je Tvoja Tvář i Tvých očie jasná zář.
Tralalalala .. Jisto bys plakala, tralalala.
Krásnějšie všech ruožie je bělejšie než lilie.
Tralalalala .. Jisto bys plakala, tralalala.



Zdroj: http://zpevnik.wz.cz