Velkomoravský chorál

Hradišťan

Cěsarьstvě našemъ Gospodi
milostьjo tvojejo prizьri
i ne otъdazь našego tuzimъ
I ne obrati nasь bъ plěn
narodomъ poganskymъ
Christaradi Gospodi našego
I že cěsari s otcemъ I sъ sventimъ dugomъь


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz