Verbířská - Člověče mizerný

Hradišťan

Člověče mizerný, co tumáš na světě,
pojď radši do vojny, kuťaterentete,
Nemáš chleba ani vína,
ani jména ani syna,
to tu máš živý být,
na tom marném světě,
pojď radši do vojny, kuťaterentete.

Na vojně ti dajú čižmy so stužkami
koníčka vraného aj osedlaného,
šavličku na levú stranu,
ta ti bude na obranu 
pak móžeš kráčet ak velký pán,
kuťaterentete, veď ti to povedám.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz