Hrej, hrej dešti

Matuška Waldemar

A-a-a-a-á, hrej, hrej
Ó, hrej, hrej
Ó, hrej, hrej
Ó, hrej, hrej, pa-ra-ra-ra-rá

Hrej, hrej, dešti, na můj krok
Ó, hrej, hrej, píseň beze slok
Ó, lej, lej, na kapoty aut
Ó, hrej, hrej, místo strun a flaut

Letní vedro začlo krást vláhu studním
Vzduch byl k zalknutí a mý koně trudný
Nikde nespadlo krůpějí pár
Jen prach a sucho a žár

I má duše byla poušť, země ničí
Planá země, z které nic nevyklíčí
Už jsem sotvaže únavou stál
A volal k obloze dál

Ó, hrej, hrej, dešti, na můj krok
Ó, hrej, hrej, píseň beze slok
Ó, lej, lej, do věží a bran
Ó, hrej, hrej, koncert na tympán

Ó, hrej hrej, dešti, na mé římse
Lej, lej, jen ať nabažím se
Lej, lej do prádelních šňůr
Ó, hrej, hrej šťastnou píseň v dur

Zavlaž zem, vrať řekám proud, květy ženám
Zítra možná se i já zazelenám
Tys mi z ramene tíhu vždy sňal
A tak volám tě dál

Ó, hrej, hrej, dešti, na můj práh
Ó, hrej, hrej, na všech klávesách
Ó, lej, lej, do prádelních šňůr
Ó, hrej, hrej, šťastnou píseň
Šťastnou píseň, šťastnou píseň v dur

Á-á, a-a-a-a-á, hrej, hrej, šťastnou píseň dál


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz