Měj rád, měj ráda

Matuška Waldemar

Muž byl spojen s ženou
jak proud řeky s břehem,
jak mráz s prvním sněhem,
jak s jarem křik z hnízd

Já po kolenou 
chci jít za tím jedním,
jak strom stanout před ním,
ten, z něhož lze jíst.

Svět z párů se skládá
tak měj rád, měj ráda 
a zem může rájem se stát,
kdo sám šel, ten strádá,

Tak měj rád, měj ráda,
jen v páru máš páru 
se za dva prát,
tak stále měj ráda, měj rád.

Kdo z mužů, ach, kdo jen,
krev spojí s mou krví,
ten pravý, ten prvý,
kdo jiný, než on.

Muž s ženou je spojen
i tělem i duší,
i srdcem, co buší,
jak stříbrný zvon. 

Svět z párů se skládá...

Tak měj rád, měj ráda...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz