Vítr to ví

Matuška Waldemar

  C    F     C     
1. Míle a míle jsou cest které znám,
    C    F   G
  jdou trávou a úbočím skal.
  C     F   C       Ami
  Jdou cesty zpátky a jdou cesty tam

  já na všech s vámi jsem stál.
  Proč ale blátem nám kázaly vést
  a špínou nám třísnily šat?

   F      G   C     Ami
R: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
    F    G      C
  ten vítr co právě začal vát.

2. Míle a míle se táhnou těch cest
  a dál po nich zástupy jdou.
  Kříže jsou bílé a lampičky hvězd
  jen váhavě svítí tmou.
  Bůh ví, co růží, jež dál mohli kvést,
  spí v hlíně těch práchnivých blat!

   F      G   C     Ami
R: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
    F    G      C
  ten vítr co právě začal vát.

3. Dejte mi stéblo a já budu rád,
  i stéblo je záchranný pás.
  Dejte mi flétnu a já budu hrát
  a zpívat a ptát se vás:
  proč jen se účel tak rád mění v bič
  a proč, že se má člověk bát?

   F      G   C     Ami
R: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
    F    G      C
  ten vítr co právě začal vát.

Ten vítr co začal právě vát,
ten vítr co začal právě vát.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz