Naviděnou

Kryštof

 G      
 Až zahodíme v žito příliš mnoho flint, 
  
 až z každé cesty domů se stane labyrint,
   
 až loga z našich triček přestanou být cool, 
  
 nové brouky dá nám Liverpool.

 
 Až všechno kolem nás začne být tenký led, 
 
 až nastoupíme do vlaku s číslem čtyřicet,
 
 snad zjistíme, že vrásky jsou jen převlečený smích, 

 kam vedou čáry na dlaních

 
a že je zbytečné se bát.


Dáme zítřkům naviděnou

uprostřed města nazí

všedních dnů vrazi

projedeme na červenou nocí

a nepůjdeme spát.

Dáme zítřkům naviděnou,

uprostřed města nazí

všedních dnů vrazi

projedeme na červenou

a rána nenecháme vstát.


 Až všechny káry budou jen na elektřinu,
 až na Mars doletíme zhruba za hodinu,
 až si nikdo nevzpomene na černobílý film,
 a že céčka byly taky in.

 Až Romeo se zase bláznivě zamiluje
 a až na něho praskne, že ne do Julie,
 snad zjistíme, že vrásky jsou jen převlečený smích,
 kam vedou čáry na dlaních
 a že je zbytečné se bát.

Ref: 2x  Dáme zítřkům naviděnou ......


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz