Klára

Olympic

Déšť - loudavý půlnoční déšť 
když hladí tvou tvář
a vítr stromům vypráví 
že dívku Kláru i když 
býval jsem lhář 
mám rád a zpívám 

Číst - z dlaně tvé zkoušel jsem číst 
jak velký je svět 
když slunce lehá do trávy 
že dívku Kláru i když 
býval jsem lhář 
mám rád tu píseň zpísem dál
 
Byl jsem poustník cest 
snad každý z vás 
byl jistě na tom líp než já 
když potkám Kláru
poznám květiny kvést 
pryč je chlad a mráz 

Blíž - stále být jen blíž 
vždyť láska je dar 
a útěk pouze bezpráví 
že dívku Kláru mám 
už nejsem tak stár 
a rád tu píseň zpívám dál 

Byl jsem poutník cest 
snad každý z vás 
byl jistě na tom líp než já 
když potkám Kláru
poznám květiny kvést 
pryč je chlad a mráz.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz