Gramofon

Visací zámek

Nahoru k pánu přišel čert
a přinesl mu gramofon
pravil, v hlase tajiv žert:
"Toť hudba sfér, slyš její tón"
Pán poslouchal ten jek a kvik
a potěšen se chvíli zdál
zvuk hudby světů v sluch mu vnik
že mu až hukotem zaléhal
jen jej však třikrát uslyšel
zhnusil se mu tak že v hněvu svém, naštván
uvrhl do pekel Satana i s tím přístrojem


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz