U kiosku

Mišík Vladimír

Čerň hytláků 
Řdících se v dálce 
Skupiny fešáků 
Činže ve schránce 
V nepravej čas 
U kiosku zas 
Výkřiky balkónů 
Vnímají krátce 

Nadutost diváků 
Vetkaná v látce 
Vládce měšťáků 
Co vyzývá k hádce 
Koukej tu slast 
Chechtá se hlas 
Slušnou manýrou 
Maskuje dravce 

Věčnost činžáků 
Zrádný rádce 
S údělem izáků 
Zaslíbených lásce 
V nepravej čas 
U kiosků zas 
Tlukot křídel 
Vnímáte krátce


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz