Láska v čase soumraku

Radůza

Až ty a já budem stát u kalných vod	
až se ty vody dotknou špiček našich bot	
až jako liščí pasti sevřou i naše kolena 
v objetí stůjme v těch vodách kolem nás	
 
Až ty a já budem stát u pekla bran 
jenom láska bude naše zbraň
která všem běsům chřtán zavřít poručí
jako já tebe, lásko, drž mne v náručí
 
Naše láska v čase soumraku 
poslední paprsky slunce vyšle do mraků
snad se ta mračna nad námi smilují
snad nerozdělí ty, co se milují
 
Až proti všem budeme sami ty a já
až nebudeme vědět, co přijde, kdy a jak
co má se stát, můj Bože, chceš-li, to se staň 
jen mě v tu chvíli, miláčku, držet nepřestaň 
 
Naše láska v čase soumraku....
 
Až ty a já budem stát u kalných vod...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz